Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden THIRY PAINTS - WEBSHOP

  

1. Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Thiry Paints Webshop  worden gesloten op de website www.thirypaints.be/Thirypaints/webshop.

Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

  

2. Aangeboden verf en/of materiaal

THIRY PAINTS WEBSHOP biedt via haar website verfproducten van Sikkens, schildersmateriaal van Storch,  3M en Copagro aan, die THIRY PAINTS WEBSHOP  gratis laat afhalen door (potentiële) afnemers.

  

3. Bestelproces en totstandkoming van de overeenkomst

Bestelprocedure gaat als volgt; Om verf en schildersmateriaal aan te kopen, dient u de gewenste verf en/of materialen toe te voegen aan uw winkelmandje. Zodra u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, dient u uw gegevens in te vullen. Vervolgens voert u de nodige gegevens in voor de betaling van de dienst. Als alle gegevens goed zijn ingevuld, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, is uw aankoop definitief en ontvangt u een bevestigingse-mail.

  

4. Prijzen  en betaling

Alle prijzen zijn in EURO en INCLUSIEF BTW volgens het geldende tarief, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor duidelijke weergave- en drukfouten of weglatingen.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden enkel online betalingen via Ogone. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij afhaling van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

  

5. Het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld en geldt voor de volgende typen goederen:

- Goederen vervaardigd volgens de specificaties van de consument (zoals mengverf op kleur),
- Goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,
- Goederen die uit hun aard niet kunnen worden teruggezonden worden,
- Goederen die snel bederven door verkeerde omstandigheden.

  

6. Goederen in promotie

Indien u een bestelling doet tijdens een promotionele periode geldt deze prijs enkel tijdens de aangegeven actieperiode. Dergelijke promotieproducten worden niet teruggenomen.

  

7. Afhaling

Het bestelde product kan enkel worden opgehaald in het door U geselecteerde filiaal. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat U uw bestelling zo snel mogelijk ontvangt. Als U uw bestelling plaatst voor 14u op een normale werkdag, kan U zonder tegenbericht de bestelling ophalen in het door U geselecteerde filiaal vanaf 9u ’s morgens op de werkdag die volgt op de dag dat U besteld heeft.

Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de vooropgestelde termijn aan te bieden, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Ingeval we niet in staat zijn om de goederen binnen desgewenste tijd klaar te hebben, kunt u de niet-beschikbare bestellingen annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van de goederen. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt u geacht de goederen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.

  

8. Klachten

Indien de goederen niet overeenstemmen met de goederen die u had besteld of u heeft een andere klacht, dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk na ontvangst van de goederen contact op te nemen met ons om een gepaste oplossing te vinden voor uw probleem. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit document.

  

9. Kleurafwijkingen

Het is mogelijk dat de kleur van de geleverde goederen enigszins afwijkt van de kleur zoals u die eerder op uw monitor via de website heeft waargenomen. Dit kan veroorzaakt worden door meerdere factoren, bijvoorbeeld het type en de instellingen van de monitor, de lichtinval, enz. Dergelijke afwijkingen liggen buiten de invloedsfeer van THIRY PAINTS WEBSHOP  en kunnen dan ook geen grond vormen voor korting, afkeuring, ontbinding, schadevergoeding, etc..

  

10. Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, morele en emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid is beperkt tot uw aankoopbedrag.

  

11.  Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons onmogelijk of erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers van ons bedrijf of andere bedrijven, brand, telecompannes, bugs in software van derden, wateroverlast, bliksem explosies, instortingen evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.

  

12. Contactgegevens en maatschappelijke zetel


THIRY PAINTS MECHELEN NV (winkelfiliaal en maatschappelijke zetel)

Eikestraat 62

2800 Mechelen

info.mechelen@thirypaints.be

T 015 20 20 80

F 015 20 02 80

Bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 08.00 tot 18.00 en op zaterdag van 09.00 tot 12.00.

KBC BE77 4140 2478 4142

BTW 0421.079.176

 

THIRY PAINTS VILVOORDE NV (winkelfiliaal en maatschappelijke zetel)

Mechelsesteenweg 317

1800 Vilvoorde

info.vilvoorde@thirypaints.be

T 02 252 64 84

F 02 252 26 63

Bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 07.00 tot 18.00 en op zaterdag van 09.00 tot 12.00.

KBC BE78 4140 0517 5186

BTW 0471.514.624

 

THIRY PAINTS TERNAT BVBA (winkelfiliaal en maatschappelijke zetel)

Spiegelstraat 24A

1741 Ternat

info.ternat@thirypaints.be

T 02 460 59 00

F 02 452 84 39

Bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 06.30 tot 18.00 en op zaterdag van 09.00 tot 12.00.

KBC BE40 7340 3230 6463

BTW 0836.936.487

 

THIRY PAINTS NV = 4 winkels :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL THIRY PAINTS NV (= géén winkel !!!)

Dagobertstraat 24/00.01 

3000 Leuven

KBC BE05 7350 2386 1075

BTW 0880.146.227

    

4 WINKELFILIALEN THIRY PAINTS NV:  

Thiry Paints Donk

Grote baan 49

3540 Donk

donk@thirypaints.be

T 013 52 25 02

F 013 52 22 07

    

Thiry Paints Leuven

Brusselsesteenweg 10

3020 Herent

leuven@thirypaints.be

T 016 23 49 92

F 016 29 93 79

      

Thiry Paints Linter

Sint-Truidensesteenweg 125

3350 Orsmaal-Linter

linter@thirypaints.be

T 011 48 46 00

F 011 48 66 76

     

Thiry Paints Rillaar

Diestsesteenweg 296

3202 Rillaar

rillaar@thirypaints.be

T 016 58 58 87

F 016 58 21 98

   

13. Privacyverklaring

De overeenkomst die u met ons afsluit wordt in ons systeem gearchiveerd en is toegankelijk via onze website.

Voor de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

  

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht.